1. Početni koraci


Početni izgled prozora programa Word 2007


Meniji

Kada počnete da istražujete Word 2007, primetićete novi izgled na traci sa menijima. Postoje tri mogućnosti koje treba da se setite dok radite u programu Word 2007: Microsoft Office dugme, Quick Access Toolbar, i Ribbon. Ove tri karakteristike sadrži mnoge funkcije koje su u meniju prethodnim verzijama programa Word. Funkcije ovih tri mogućnosti će biti više u potpunosti istražene ispod.


Microsoft Office dugmeMicrosoft Office dugme obavlja mnoge funkcije koje su se nalazile u File menu-ju  u starijim verzijama programa Word-a. Ovo dugme omogućava da: kreirate novi dokument, otvorite postojeći dokument, sačuvate document, štampanje, slanje (putem e-pošte ili faksa), objavite ili zatvorite dokumet.


Komandna traka
Komandna traka (Ribbon) se nalazi u gornjem delu dokumenta. Ona ima sedam kartica: Home, Insert, Page Layout, Referennces, Mailing, Review, View i da sadrže mnoge nove i postojeće mogućnosti programa Word. Svaka kartica je podeljena u grupe. Grupe su logični kolekcije karakteristika dizajniranih da obavlja funkcije koje ćete koristiti u kreiranju ili editovanju Word dokumenta. Najčešće korišćene su prikazane na glavnoj traci. Da biste videli dodatne mogućnosti u okviru svake grupe, kliknite na krstić u donjem desnom uglu svake grupe.


Svaka od kartica sadrži sledeće alatke:


Home: Clipboard, Fonts, Paragraph, Styles, and Editing. 

Insert: Pages, Tables, Illustrations, Links, Header & Footer, Text, and Symbols

Page Layout: Themes, Page Setup, Page Background, Paragraph, Arrange

References: Table of Contents, Footnote, Citation & Bibliography, Captions, Index, and Table of Authorities

Mailings: Create, Start Mail Merge, Write & Insert Fields, Preview Results, Finish

Review: Proofing, Comments, Tracking, Changes, Compare, Protect

View: Document Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros


Quick Access Toolbar


Quick Access Toolbar je prilagodljiva traka sa alatkama koja sadrži komande koje možda želite da koristite. Možete da postavite iznad ili ispod komandne trake. Da biste promenili lokaciju kliknite na strelicu na kraju trake sa alatkama i kliknite na Show Below the Ribbon.


Takođe možete da dodate alatke. Desnim tasterom miša kliknite na bilo koju stavku u Office Button ili na traci i kliknite na Add to Quick Access Toolbar u komandnu traku i prečica će se dodati.<<<Prethodna Sledeća>>>